Der findes mange former for alternativ behandling. En af dem er akupunktur. Det er en alternativ behandling, hvor man får stukket nåle ind i huden på forskellige punkter. Akupunktur har sit udspring i Asien, men praktiseres i dag på mange forskellige måder. Akupunkturklinikken Acunova har for eksempel udviklet sin helt egen akupunkturform. 

Acunovas akupunkturform er en blanding af traditionel kinesisk akupunktur og akupunkturpunkter, som de selv er kommet frem til. Det giver en meget effektiv akupunkturform, der kan bruges på en række forskellige sygdomme og lidelser. Det er typisk smerter, men kan også være øjenlidelser og lignende. Det kan for eksempel være virus på balancenerven. 

Acunova modtager patienter fra hele landet på deres klinikker i København, Odense og Aulum i Vestjylland. Når man kommer til dem med smerter eller en sygdom, kommer man altid igennem deres introduktionsforløb, hvor man får fem gange akupunktur fem dage i træk. Det er en effektiv behandling. Nogle vil opleve, at deres smerter eller lidelse forsvinder efter de fem gange. Andre har brug for yderligere nogle behandlinger. Hvis man slet ikke mærker en forbedring efter fem behandlinger, bør man stoppe. Der er ingen grund til at spilde sin tid og sine penge på noget, der ikke virker.